Договір публічної оферти

Договір публічної оферти загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Follow by Anns», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту ( пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «follow.com.ua» (далі – «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.  

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: * «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети; * «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. * «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. * «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. * «Замовлення » – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договора.Настоящій Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: – добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; – самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; – оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; – обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний в налічіі.4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якому колічестве.4.3. Менеджер компанії зобов’язаний поставити покупця до відома (по телефону або через електронну пошту). 4.4. Покупець має право замінити свій товар аналогічною моделлю, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5.Порядок оплати замовлення

Накладеним платежом
5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в грівнах.
5.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6.Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача заказов.6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право: – в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договора.7.2. Покупець зобов’язаний: – своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договора.7.3. Покупець має право: – оформити замовлення в Інтернет-магазині; – оформити електронний договір; – вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8.Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством Украіни.8.2. Продавець не несе відповідальності за: – не має нічого спільного з оригінальною продукцією, що вимагає особливої уваги у зв’язку з наявністю різнокольорових моніторів для персональних комп’ютерів; оформлення замовлення; (Обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; – за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; – за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам; 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способамі.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких
розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті follow.com.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є бесплатним.
9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. Порядок возврата товара надлежащего качества

10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего законодательства Украины.10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

11.Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів 11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством Украіни.Обращаем вашу увагу, що інтернет-магазин на офіційному інтернет-сайті follow.com.ua, має право, в відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.